Western B-Wu Lei đã làm bị thương Đại tướng đánh dấu để truyền tải người Tây Ban Nha 3-0 để tiêu diệt Malaga Wap Asianbookie Livescore

Western B-Wu Lei đã làm bị thương vị tướng điểm chuẩn để truyền 3-0 Malaga Tây Ban Nha [Wap Asianbookie Livescore]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 3 tháng 11Enbarba’s Plum Kai 2