tuan hac la ai

tuan hac la ai

Võ sư Flores lại qua Việt Nam “săn” võ sư Tuấn “hạc”【tuan hac la ai】:Trước đó, trao đổi với báo giới