Trọng tài “bẻ còi” trên sân Thanh Hóa

Trọng tài “bẻ còi” trên sân Thanh Hóa

Phút 45+1, từ quả phát bóng dài của thủ môn đội Nam Định, Kamhuka của Thanh Hóa có tình huống cao ch