Trợ lý Lee gặp sự cố nhỏ trước giờ sang Singapore cùng tuyển Việt Nam

Trợ lý Lee gặp sự cố nhỏ trước giờ sang Singapore cùng tuyển Việt Nam

Khi đến sân bay, trợ lý Lee Young-jin chủ động đi lấy xe đẩy hành lý nhưng không may gặp sự cố nhỏ (