Thông tin bất ngờ về bến đỗ mới của Quang Hải

Thông tin bất ngờ về bến đỗ mới của Quang Hải

“Quang Hải có thể gia nhập Metz. Một thỏa thuận đã tồn tại giữa cầu thủ này với CLB. Thủ tục cuối cù