“Sông Lam Nghệ An trước đây từng có hiện tượng chảy máu tài năng, nhưng vì lực lượng dư thừa nên dễ dàng để họ ra đi”

“Sông Lam Nghệ An trước đây từng có hiện tượng chảy máu tài năng, nhưng vì lực lượng dư thừa nên dễ dàng để họ ra đi”

Câu chuyện đi hay ở của Quế Ngọc Hải thời gian qua một lần nữa dấy lên hồi chuông về vấn đề “chảy má