Premier League nổi tiếng: Nếu tôi là quản lý cấp cao của Manchester United, tôi sẽ giới thiệu AYAU thay vì Sanqiao Prediksi Bola Sbobet

Premier League nổi tiếng: Nếu tôi là giám đốc điều hành của Manchester United, tôi sẽ giới thiệu AYAU thay vì Sanqiao [Prediksi Bola Sbobet]: ngày 10 tháng 8 Premier League nổi tiếng Abon Laho đã tham gia chương trình Talksport.