Olympic Tokyo 2020: Các vận động viên phải xét nghiệm COVID-19

Olympic Tokyo 2020: Các vận động viên phải xét nghiệm COVID-19

Theo đề xuất của Chính phủ Nhật Bản, các vận động viên tham gia Olympic Tokyo 2020 sẽ phải xét nghiệ