nhất quan hệ nhì tiền tệ

nhất quan hệ nhì tiền tệ

Tuấn Anh động viên cầu thủ từng chê bai đội tuyển “Nhất quan hệ, nhì tiền tệ”【nhất quan hệ nhì tiền