Huấn luyện viên Manchester United được thiết lập!Ký hợp đồng với Langnick trong nửa năm, nhà tư vấn kỹ thuật của Kedai Prediksi Bola

Huấn luyện viên Manchester United được giải quyết!Ký hợp đồng với Langnick trong nửa năm của Ming Summer chuyển sang tư vấn kỹ thuật [Kedai Prediksi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 26 tháng 11: Các ứng cử viên huấn luyện viên mới của Manchester United cuối cùng đã được hoàn thành.thỏa thuận với huấn luyện viên nổi tiếng người Đức Langnick, Double