Ibou Kebe: ‘Quang Hải không phải kiểu Messi rê dắt qua 5, 6 người’

Ibou Kebe: ‘Quang Hải không phải kiểu Messi rê dắt qua 5, 6 người’

Thông tin Quang Hải chuyển tới Pau FC đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, không chỉ ở Việt Nam mà cò