Chính thức: Hoàng Thịnh bị cấm thi đấu hết năm 2021

Chính thức: Hoàng Thịnh bị cấm thi đấu hết năm 2021

Ban kỷ luật VFF cấm thi đấu đối với Ngô Hoàng Thịnh đến hết 31/12/2021, phạt 40 triệu đồng.Ban kỷ lu