Tuyển nữ Việt Nam vs Australia: Những người hùng đi tìm bàn thắng lịch sử

Tuyển nữ Việt Nam vs Australia: Những người hùng đi tìm bàn thắng lịch sử

Thất bại trước tuyển nữ Australia của Việt Nam là điều đã được dự báo từ trước. Ngay từ khi bước vào