đọc hiểu người lên ngựa kẻ chia bào

Người lên ngựa, kẻ chia bào…【đọc hiểu người lên ngựa kẻ chia bào】:Người lên ngựa, kẻ chia bào…Tôi cứ