Các thành phố châu Âu phản hồi UEFA về khả năng tổ chức EURO 2020

Các thành phố châu Âu phản hồi UEFA về khả năng tổ chức EURO 2020

Trong khi một số nước như Hà Lan, Tây Ban Nha hay Italy đã chuẩn bị các phương án cho phép khán giả