Người Tây Ban Nha đã công bố danh sách UEFA của UEFA Cup, Wu Lei đã dẫn đầu các nhiệm kỳ sau đây trong một trận bóng đá là

Người Tây Ban Nha tuyên bố rằng danh sách UEFA Cup, Wu Lei, đã dẫn đầu [sau đây là cầu thủ isstilah trong một trò chơi bóng đá là]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 27 tháng 8: 27 27 27 27: 27 27 27 27: 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27: 27 27 27 2