Đội tuyển Việt Nam nhận đặc sản Hàn Quốc từ bạn thân của Xuân Trường

Đội tuyển Việt Nam nhận đặc sản Hàn Quốc từ bạn thân của Xuân Trường

Biết tin đội tuyển Việt Nam tới tập huấn tại Paju, chiều 21/10, Oh Beom-seok đã sắp xếp thời gian đế