C Ronaldian 300 Mốc truyền thuyết!Đáng chế quỳ gối quỳ gối 70.000 người hoàn toàn điên rồ Arti sepakbola

C Ronaldian 300 cột mốc!Đáng chế và quỳ 70.000 người hoàn toàn điên rồ [Arti Sepakbola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 21 tháng 10: Bạn sẽ luôn tin rằng người đàn ông đó!Ronaldo trở thành siêu một lần nữa